اخبار

برگزاری جلسه جهت بررسی وضعیت تسهیلات مسکن روستایی

برگزاری جلسه جهت بررسی وضعیت تسهیلات مسکن روستایی

     به منظور بررسی وضعیت جذب تسهیلات مسکن روستایی و رفع مشکلات ضمانت روستاییان جلسه ای با حضور دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی ، مهندس مالکی معاون برنامه ریزی واشتغال ، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برگزار گردید .

      در این جلسه با تاکید بر اینکه 51 درصد از جمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند بر توجه بیش از پیش برای حل مشکلات و ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت زندگی روستاییان تاکید شد .

      در این جلسه دکتر کرد با بیان اینکه تسهیلات مناسبی در زمینه مسکن روستایی تخصیص می یابد خواستار همکاری بانکها جهت جذب و پرداخت تسهیلات به روستاییان و استفاده از این فرصت گردید .

۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۸