اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی شورای اسلامی روستایی شهرستان زاهدان

 اولین دوره کارگاه آموزشی اعضاء شورای اسلامی روستایی شهرستان زاهدان به مدت 8 ساعت درمحل فرمانداری آن شهرستان برگزارگردید.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۴۷