اخبار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات شهرستان نیمروز

برگزاری جلسه بررسی مشکلات شهرستان نیمروز
جلسه ای جهت بررسی مسایل و مشکلات شهرستان نیمروز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور فرماندار شهرستان نیمروز و مسئولین حوزه عمرانی استان برگزار گردید .

    در این جلسه فرماندار شهرستان نیمروز به بیان مشکلات و مسایل مرتبط به حوزه عمرانی و پروژه های نیمه تمام شهرستان اشاره نمود و خواستار توجه بیشتر مسئولین برای تسریع در روند اجرایی آنها شد .

     مدیران دستگاههای اجرایی از جمله آب و فاضلاب شهری ، روستایی ، راه و شهرسازی و ... نیز در مورد میزان پیشرفت پروژه های عمرانی و همچنین اقدامات صورت پذیرفته مطالبی را بیان کردند .

در پایان دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی خواستار تسریع در روند اجرای پروژه ها همراه با افزایش کیفیت اجرای آنها شد .

جلسه فرماندار  

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۰۲