اخبار

بررسی مشکلات مربوط به پایانه مرزی میرجاوه

بررسی مشکلات مربوط به پایانه مرزی میرجاوه
به منظور بررسی مشکلات پایانه مرزی میرجاوه و اختصاص زمین برای سالن تجاری این مجموعه جلسه ای به ریاست دکتر کرد برگزار گردید .

     با توجه به اینکه یکی از اهداف مندرج در مصوبه محور شرق ، توسعه پایانه های مرزی برای تسهیل در مراودات تجاری بین ایران و کشورهای همسایه می باشد . پایانه مرزی میرجاوه به عنوان تنها مرز رسمی مشترک با کشور پاکستان از اهمیت بسزایی برای افزایش تجارت بین دو کشور ایران و پاکستان برخوردار می باشد .

    بر این اساس و با  عنایت به اینکه یکی از مشکلات پایانه مرزی میرجاوه فقدان سالن تجاری برای تمرکز ارایه خدمات به شرکتهای حمل ونقل و رانندگان برای نیل به سوی پنجره واحد تجاری می باشد ،  جلسه ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور سایر مدیران ذیربط برای اختصاص زمین مناسب به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از سوی ستاد نظارت بر گمرکات استان تشکیل و مقرر گردید تا زمین مورد نظر از سوی امور اراضی به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان واگذار شود.

جلسه

 

 

 

۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۳