اخبار

برگزاری جلسه کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای

برگزاری جلسه کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای
جلسه کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید

     جلسه کمیته ایمنی حمل ونقل جاده ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور اعضای کمیته برگزار گردید . در این جلسه مقرر گردید تا دستگاههای اجرایی عضو نسبت به ارایه اهداف و اقدامات خود در سالجاری اقدام نمایند .

کارگروه ایمنی

     در این جلسه دکتر کرد با بیان اینکه علیرغم افزایش 100 درصدی میزان تردد در ایام نوروز ، میزان حوادث رانندگی و تلفات کاهش چشمگیری یافته است از کلیه عوامل دست اندرکار که منجر به این موضوع شده است تقدیر و تشکر کرد .

۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۰۷:۵۳