اخبار

کارگروه تخصصی ایمنی حمل ونقل

کارگروه تخصصی ایمنی حمل ونقل
جلسه کارگروه ایمنی حمل ونقل به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

       به منظور بررسی گزارش اعضای کمیته حمل ونقل در خصوص چگونگی نحوه کمک رسانی به مسافرین نوروزی ، جلسه کارگروه ایمنی حمل ونقل به ریاست دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و سایر مدیران ذیربط تشکیل گردید .

      در این جلسه دکتر کرد با بیان اینکه برگزاری جشن های نوروزی یکی از ویژگی های ایران زمین است که در هر منطقه ای از کشور دارای ابعاد متنوعی است و یکی از زیباترین جلوه های آن سفر و گردشگری است که می بایست تمام مسئولین و دست اندرکاران تلاش کنند تا زمینه را برای ایجاد سفرهای بی خطر و ایمن فراهم نمایند .

     در این نشست مقرر شد تا آموزش وپرورش استان نسبت به تهیه لیست مدارس بین راهی جهت اسکان اضطراری مسافرین  اقدام نماید .

 کارگروه ایمنی  

کارگروه ایمنی

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۰:۰۲