اخبار

جلسه تملک اراضی طرح توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان

جلسه تملک اراضی طرح توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان
جلسه تملک اراضی طرح توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

        با عنایت به ضرورت بررسی موضوع تملک اراضی مورد نظر برای طرح توسعه فرودگاه بین المللی زاهدان ، جلسه ای به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار گردید .

       در این جلسه مقرر شد به استناد توافقنامه فی مابین شرکت فرودگاههای کشور و استانداری ، تملک اراضی دارای سند مالکیت مطابق کارشناسی انجام شده صورت پذیرد و در رابطه با اراضی فاقد سند مالکیت فرمانداری شهرستان زاهدان از طریق کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به کارشناسی اعیان اراضی اقدام لازم را معمول نماید

فرودگاه
  

فرودگاه

 

 

۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۰۵