اخبار

دیدار با اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

دیدار با اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

    اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اسفند ماه با دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی دیدار نمودند .

    در این نشست مهندس جهانتیغ رییس سازمان مذکور با بیان قابلیت ها و پتانسیل های علمی و تخصصی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان خواستار حضور سازمان در مراجع و کارگروههای تخصصی گردید . در ضمن در این جلسه آمادگی سازمان برای همکاری در زمینه های پژوهشی ، نظارت و اجرا در امور مربوط به بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست اعلام شد .

    دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی با استقبال از حضور متخصصین سازمان در عرصه های مختلف ، از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان بازوی تخصصی یاد نمود و از عضویت این سازمان در شورای فنی استان ، میزهای تخصصی و کارگروههای مربوطه خبر داد .

 

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۰۱