اخبار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات تاسیسات زیربنایی مسکن مهر

برگزاری جلسه بررسی مشکلات تاسیسات زیربنایی مسکن مهر
جلسه بررسی مشکلات تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر استان با حضور دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مهندس امیر کمالی نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در طرح مسکن مهر برگزار گردید .

      به منظور بررسی مشکلات پروژه های مسکن مهر استان جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور مهندس امیر کمالی نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در طرح مسکن مهر و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

      در این جلسه ضمن بررسی مشکلات ، راهکارهای لازم جهت تامین منابع مالی بررسی گردید و  تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرایی پروژه های مسکن مهر و اجرای تاسیسات زیربنایی از قبیل آب ، فاضلاب ، برق ، مخابرات و ... اتخاذ گردید .

      ضمنا مقرر گردید تا از کسانی که قبلا ً هزینه اشتراک را از محل تسهیلات پرداخت نموده اند هزینه ای دیگری بابت افزایش تعرفه دریافت نگردد .

 

 

مسکن مهر 

 

مسکن مهر

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰