اخبار

برگزاری جلسه هئیت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار

برگزاری جلسه هئیت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار
جلسه هئیت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .
   

      جلسه هئیت مدیره شرکت عمران شهر جدید رامشار به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و حضور سایر اعضا برگزار گردید .

     در این جلسه تصمیماتی در خصوص واگذاری های شهرهای جدید تیس و رامشار مربوط به سنوات گذشته اتخاذ گردید .

     همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی در این جلسه خواستار تسریع در راه اندازی شهر جدید تیس و همچنین منطقه ویژه اقتصادی و استقرار گمرک در شهر جدید رامشار گردید .

رامشار

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۰۹:۲۲