اخبار

برگزاری جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی خودرو

برگزاری جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی خودرو
اولین جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید .

 

    اولین جلسه کارگروه استانی مراکز معاینه فنی به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور سایر اعضای کارگروه تشکیل گردید

معاینه فنی

     در این جلسه  وضعیت موجود مراکز معاینه فنی استان تشریح و مورد بررسی قرار گرفت  و آیین نامه هئیت وزیران در خصوص وظایف محوله کارگروه استانی نیز مورد بررسی قرار گرفت .

     معاون هماهنگی امور عمرانی در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت موارد قانونی در انجام معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین عنوان کرد : حسن انجام معاینه فنی خودروها می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش حوادث و تلفات ناشی از نقص فنی خودروها داشته باشد


معاینه فنی معاینه فنی
 

 

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۲۱