اخبار

جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند سیستان

جلسه شورای  سازمان مدیریت پسماند سیستان
جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند سیستان با حضور دکتر باقر کرد تشکیل گردید .
       جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های منطقه سیستان با حضور دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و شهرداران منطقه سیستان در سالـن جلسـات شهرداری زابل برگـــزار شد.
۹ اسفند ۱۳۹۳ ۱۳:۱۳