اخبار

برگزاری نشست سراسری معاونین هماهنگی امور عمرانی سراسر کشور

برگزاری نشست سراسری معاونین هماهنگی امور عمرانی سراسر کشور
دکتر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی در پنجمین نشست سراسری معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور شرکت کرد .

      پنجمین همایش معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور با حضور مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ، مدیران کل حوزه معاونت ، معاونین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و معاونین هماهنگی امور عمرانی استانها در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد .

      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ مهندس خندان دل طراحی این نشست را با توجه به جابجایی بخش عظیمی از هموطنان در روزهای پایانی سال و به منظور انجام تمهیدات لازم در این خصوص عنوان کرد و گفت : مدیریت شهری به عنوان موضوعی که می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را در بسیاری از نقاط کشور فراهم نماید .

     معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی ، با توجه به اهمیت نقش مدیریت شهری واشکافی در مباحث را موجب فراهم شدن موضوعاتی مختلف در کشور برشمرد و گفت : می بایست تلاش شود که منابع را به جا و با کارآمدی و سلامت بیشتر مصرف کنیم و بخش بزرگی از دل مشغولی هایمان را بر توجه و حل مسائل مربوط به عمران شهری اختصاص دهیم .

     وی یکی از دلایل لزوم تمرکز بر موضوعات را ارائه خدمت و بهبود وضعیت اجتماعی مردم عنوا ن کرد و افزود : این اقدام بدون مشارکت و همکاری تمامی سطوح امکان پذیر نخواهد بود .

۷ اسفند ۱۳۹۳ ۰۸:۳۳