اخبار

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان
جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .
      جلسه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار گردید . در این جلسه دکتر کرد بیان کرد که از مهمترین وظایف این کارگروه بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت بخش های مختلف حوزه عمرانی در چارچوب برنامه های توسعه ای کشور است.

 باقر کرد

      معاون هماهنگی امور عمرانی افزود : مطابق با مقررات و آیین نامه های شهرسازی و معماری هرگونه اقدام عمرانی بر روی زمین و تاثیرگذاری بر حیطه سرزمینی به عنوان تغییر کاربری زمین محسوب شده و نیازمند بررسی از کلیه جهات در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی جهت انطباق با طرحهای فرادست است .

      در این جلسه مصوباتی برای طرحهای ارایه شده جهت شهرهای زاهدان ، زابل ، ادیمی و خاش به تصویب کارگروه رسید و طرح جامع شهر پیشنهادی تیس نیز مطرح که برای بررسی های بیشتر و تکمیل طرح به کمیته فنی کارگروه ارجاع گردید.

  

کا

۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۲۰