اخبار

جلسه بررسی اختلاف ملکی واگذاری بین گمرک ، حمل ونقل و پایانه ها و جهاد کشاورزی

جلسه بررسی اختلاف ملکی واگذاری بین گمرک ، حمل ونقل و پایانه ها و جهاد کشاورزی
به منظور بررسی اختلاف ملکی بین گمرک ، حمل ونقل و پایانه ها و جهاد کشاورزی جلسه ای به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار گردید .

       به منظور بررسی اختلاف ملکی بین گمرک ، حمل ونقل و پایانه ها و جهاد کشاورزی جلسه ای به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار گردید .

      در این جلسه با عنایت به اینکه زمین واگذار شده به گمرک در میل 72 میرجاوه از طریق کمیسیون ماده 32 در سال های 62 و 79 به میزان 15/21 هکتار تحت اختیار و بهره برداری هر سه دستگاه اجرایی یاد شده می باشد و دستگاههای مذکور پیگیر اخذ سند مالکیت سهم در اختیار خویش می باشند ، مقرر گردید وضع موجود زمین و تاسیسات متلق به دستگاهها و محدوده مورد نیاز پایانه برای توسعه قرنطینه نباتی و محدوده قابل توسعه زمین گمرک و همچنین جانمایی تاسیسات با حضور دستگاههای اجرایی و کمیسیون برداشت و بر اساس نقشه برداشت شده و توافق هر سه دستگاه اجرایی در کمیسیون طرح های غیر کشاورزی مطرح و مصوبات کمیسیون اصلاح و اجرایی گردد .


۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۵۷