اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج شهرهای خاش و زابل

برگزاری جلسه کمیسیون ماده  پنج شهرهای خاش و زابل
جلسات کمیسیون ماده پنج شهرهای خاش و زابل به ریاست دکتر باقر کرد معاون هماهنگی امور عمرانی برگزار گردید .

    جلسات کمیسیون ماده پنج براساس قانون به منظور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و شهری و همچنین نغییرات بعدی آن تشکیل می شود ، بر این اساس و با توجه به درخواست های رسیده به دبیرخانه  ، جلسات کمیسیون ماده 5 برای شهرهای خاش و زابل به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و دیگر اعضای کمیسیون برگزار گردید .

   در این جلسات به بررسی درخواست های واصله به دبیرخانه پرداخته و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید . ( 7هفت مصوبه برای خاش و ده مصوبه برای زابل )

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۷