اخبار

طی مراسم تجهیزات ترافیکی دهیاریهای استان از محل اعتبارات ماده ۲۳ تخلفات جرائم رانندگی سال ۹۸ به ارزش ۲۸۷۸ میلیون ریال به ۲۰دهیاریهای استان

طی مراسم تجهیزات ترافیکی دهیاریهای استان از محل اعتبارات ماده ۲۳ تخلفات جرائم رانندگی سال ۹۸ به ارزش ۲۸۷۸ میلیون ریال به ۲۰دهیاریهای استان که نقاط حادثه خیزمحورهای روستایی آنان ازطرف فرمانداریهاتاییدشده با حضور مدیر کل دفتر روستایی و شوراها و رییس پلیس راه روستایی استان طی یوم جاری تحویل گردید

تجهیزات ترافیکی

۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۰۲