اخبار

جلسه بررسی مسائل و مشکلات دهیاری ها مرتبط با دستگاههای اجرایی استان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات دهیاری ها مرتبط با دستگاههای اجرایی استان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات دهیاری ها مرتبط با دستگاههای اجرایی استان به ریاست مهندس بیجار معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور دکتر قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و دکتر کریمی مدیر کل دفتر هماهنگی عمران و خدمات روستایی سازمان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات دهیاری ها

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۴