اخبار

بازدید جناب آقای دکتر قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

بازدید جناب آقای دکتر قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

بازدید جناب آقای دکتر قربانی معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تعدادی از دهیاری های بخش مرکزی و کورین شهرستان زاهدان و همچنین پروژه های عمرانی دهیاری های شهرستان تفتان و بررسی مسائل و مشکلات آنها

بازدید جناب آقای دکتر قربانی

۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۵