اخبار

طرح های خرداشتغالزایی روستایی استان

طرح های خرداشتغالزایی روستایی استان

برگزاری جلسه مشترک با مدیر امور شعب پست بانک استان پیرامون پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان طرح های خرداشتغالزایی روستایی استان فی یوم جاری در محل دفتر روستایی و شوراها برگزار شد.طرح های خرد اشتغالزایی

۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴