اخبار

کارگاه آموزشی مدیریت بوم گردی و گردشگری روستاهای هدف گردشگری استان سیستان و بلوچستان

کارگاه آموزشی مدیریت بوم گردی و گردشگری روستاهای هدف گردشگری استان سیستان و بلوچستان
 برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی دو روزه ویژه دهیاری های روستاهای هدف گردشگری استان با موضوعات مدیریت بوم گردی و توسعه و ترویج گردشگری با حضور اساتید برجسته کشوری در محل دانشگاه پیام نور استانکارگاه آموزشی مدیریت بوم گردی
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ۲۱:۴۳